Grænsekontrollen skal bevares

Det Konservative Folkeparti er et ansvarligt parti, der lytter, når nogle af Danmarks største erhvervsorganisationer pointerer, at grænsekontrollen er besværlig og med til at sænke fremkommeligheden af gods og varer unødigt. Men vi lytter også til den bekymring, den danske befolkning har i disse tider, hvor Europas ydre grænser er udfordret af ukontrollerede migrantstrømme fra syd og øst.

Vi er på ingen måde et parti, der ønsker, at gøre livet surt for ganske almindelige erhvervsdrivende og grænsependlere men vi bliver nød til at værne om danskernes sikkerhed. Derfor er det altafgørende for os, at det er danske myndigheder, der kontrollerer, hvem og hvad kommer ind i Danmark.

Helt personligt, så jeg gerne på den korte bane, at det også i særlige tilfælde blev muligt for medlemslande i EU, at indføre midlertidig udrejsekontrol, uden at bryde schengenreglerne. Det kunne eksempelvis være, hvis der var meldinger om særligt mange tyverier på eksempelvis byggepladser eller andre helt særlige forhold. På den lange bane ønsker jeg dog at Danmark afskaffer retsforbeholdet men bibeholder en tilvalgsordning, så vi har fuld adgang til det europæiske politi og rets-samarbejde mens vi på andre områder må stå udenfor.