Nemmere adgang til arbejdskraft fra EU

I mit daglige virke, som rekrutteringskonsulent, oplever jeg konstant, de rekrutteringsudfordringer mange af virksomhederne i vores del af landet kæmper med.

Arbejdsløsheden i Syd og Sønderjylland er helt nede og ramme 3,5 %, hvilket er rekord lavt. Hvis vi i Danmark stadigvæk ønsker vækst og velstand, og ikke mindst at finansiere vores store offentlige sektor, er det derfor fuldstændigt afgørende, at vores virksomheder har fuld adgang til kvalificeret arbejdskraft fra EU. Bare i 2017 bidrog europæiske arbejdstagere (EU28) med cirka 69 mia. til statens BNP.

Det er vigtigt at have for øje, at medarbejdere fra andre EU lande, der arbejder i Danmark, er med til at bibeholde og skabe flere danske arbejdspladser. Sandsynligheden for, at danske virksomheder siger nej til nye ordre og dermed vækst, bliver mindre, når virksomhederne har adgang til fleksibel og kvalificeret arbejdskraft. Men vi skal også huske at værne om vores danske arbejdstagere, så udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, aldrig bliver bedre stillet, eksempelvis på dagpenge-området.

Jeg vil derfor kæmpe benhårdt for at fjerne noget af det usandsynligt bøvlede bureaukrati man oplever ved rekruttering af udenlandske medarbejdere fra andre EU-lande. På dette område kan jeg sagtens se at der indgås fælleseuropæiske løsninger, til gavn for det danske erhvervsliv.