Flere EU-midler til dansk infrastruktur

Mens man i København er i fuld gang med at bygge kunstige øer, letbaner og udvide metroen, så oplever man i det sydjyske en demografisk minusvækst, busplaner der knapt nok kan hænge sammen og store udfordringer i hele transportsektoren.

Hvorfor kan vi i Danmark ikke nyde godt af EU’s mange infrastrukturelle fonde når det tydeligvis kan lade sig gøre for mange østeuropæiske lande? Det kan ikke være rigtigt at EU-midler overvejende finansierer motorveje, broer og andre infrastrukturelle nøgleprojekter i Syd- og Østeuropa mens vi i Danmark oftest bliver spist af med mindre EU-tilskud på mindre projekter inden for helt andre områder.

Vi må og skal se på, hvordan vi får kanaliseret flere fondsmidler til udvikling af infrastruktur i Danmark. Man kunne eksempelvis med EU-midler i ryggen se på anlæggelsen af en motorvej mellem Esbjerg og Tønder, det helt store sønderjyske projekt, broen mellem Als og Fyn eller se på en udvidelse af jernbanenettet. Ganske vidst er det også en god ting for vores danske virksomheder, at der er god infrastruktur i hele EU da det sikrer et bedre transportflow af varer, serviceydelser og ikke mindst mennesker men vi må heller ikke glemme at investere i udviklingen hjemme i Danmark.