Et erhvervsliv i top 10

Et godt erhvervsklima er en investering i vores fremtid!

Min vision er at Esbjerg Kommune allerede i 2025 skal ligge i top 10 på listen over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark i forhold til Dansk Industris (Dansk Byggeris) måleparametre. Det er ambitiøst men med Esbjergs geografiske placering er vi tvunget til at være så konkurrencedygtige som overhovedet muligt for at konkurrere med sammenlignelige kommuner, der eksempelvis, har bedre geografiske placeringer.

Det er altafgørende for kommunens udvikling, at vi er topambitiøse på erhvervsområdet. Vi skal have et erhvervsklima i eliteklassen, for at differentiere os fra sammenlignelige kommuner, så Esbjerg Kommune bliver et attraktivt sted at drive virksomhed. Gode vilkår for erhvervslivet betyder også flere langsigtede investeringer fra allerede etablerede virksomheder i lokalområdet samt bedre mulighed for at starte nye virksomheder, hvilket i sidste ende skaber flere muligheder for elever, lærlinge og studiejobs. 

Vi skal blive endnu bedre på nogle af de helt afgørende parametre, der benyttes når kommunerne måles og vejes på deres erhvervsvenlighed, herunder:

Rekruttering og uddannelse

I Dansk Industris erhvervsklimarapport fra 2019 peger virksomhederne i Esbjerg Kommune på, at de to vigtigste kommunale fokusområder, der kan hjælpe med at styrke virksomhedernes vækstpotentiale, er adgangen til kvalificeret arbejdskraft og bedre uddannelsesmuligheder. Derfor skal fokus være fortsat være på at tiltrække den rette arbejdskraft til kommunen samt sikre et bedre udbud af uddannelser. Dette hænger meget godt sammen med mine visioner for den generelle bosætningspolitik i Esbjerg Kommune.

Jeg har gennem mange års erfaring, fra rekrutteringsbranchen, erfaret, hvor dyrt og besværligt det kan være at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til hele det sydvestjyske område. Derfor skal vi arbejde mere målrettet på at sikre, at endnu flere lokale unge vælger at tage en erhvervsuddannelse samtidigt med at vi stadigvæk arbejder på at få flere relevante uddannelser til byen, så rekrutteringsgrundlaget for vores lokale virksomheder hele tiden er tilstede.

Lavere kommuneskat

I Esbjerg Kommune besluttede byrådet ved sidste budgetforlig at hæve kommuneskatten, så den i 2020 udgør 25,8 %. Det er 2,4 procentpoint højere end i Vejle Kommune, altså den kommune, som har overhalet os demografisk. Ydermere udgør kommuneskatten også et parameter Dansk Byggeri benytter til at måle erhversvenligheden på, og en skattestigning er en af de væsentlige årsager til at det er blevet mindre attraktivt at drive virksomhed i Esbjerg Kommune.

Vi har brug for stærke borgerlige kræfter der modarbejder ovenstående tiltag og tendenser. Derfor er jeg stor modstander af skatteforhøjelser til både borgere og virksomheder.

Jeg til enhver tid kæmpe for at vi i fremtiden fortsat har en konkurrencedygtig kommune, hvor borgernes egne penge, så vidt muligt, bliver i borgernes egne lommer. Desuden kan erhvervslivet se frem til en medspiller, der har forståelse for hvordan man driver en økonomisk konkurrencedygtig forretning, da jeg har knap 10 års erfaring fra den private sektor. Derfor kan jeg garantere, at det ikke bliver med min eller Det Konservative Folkepartis stemme at blandt andet dækningsbidraget genindføres eller kommuneskatten hæves yderligere i Esbjerg Kommune. Derudover vil jeg arbejde på at kommunen driftes så effektivt, som overhovedet muligt, da vi på denne måde kan skabe økonomisk råderum til enten flere skattelettelser, flere bosætningsinitiativer eller fremtidige investeringer i kernevelfærden.

Lavere gebyrsatser

Dansk Byggeri udgav i juni måned (2020) en rapport, hvor Esbjerg Kommunes erhvervsvenlighed sejlede ned med 27 pladser på den landsdækkende kommuneliste. Denne udvikling skal vendes!
Noget af det rapporten påpegede var blandt andet at gebyrsatserne på byggesager og erhvervsaffald er alt for høje i forhold til andre kommuner og langt over det anbefalede niveau. Derfor skal prisen på byggesager sænkes, og det skal være billigere for håndværker- og entreprenørfirmaer at skille sig af med deres bygge- og anlægsaffald. Vi har i Esbjerg Kommune rigtig mange virksomheder inden for bygge og anlægsbranchen og vi skal sørge for at det bliver så nemt og billigt for dem at drive virksomhed, som overhovedet muligt.

Mere konkurrenceudsættelse

Esbjerg Kommune skal i højere grad benytte sig af private leverandører, hvor der ifølge Dansk Industri og Dansk Byggeri stadigvæk er et stort potentiale. De private virksomheder har typisk gode muligheder for at levere ydelser langt bedre og billigere end kommunen selv kan. Dette kan lade sig gøre, fordi de private virksomheder ikke er begrænset af kommunegrænser, opnår stordriftfordele og ofte specialiserer sig indenfor enkelte områder. Der er mulighed for at hente mange millioner kroner i flere udliciteringer, derfor skal et større offentligt-privat samarbejde prioriteres.