Lokale mærkesager

Der skal fortsat være plads til bilister i Esbjerg Centrum

Der kommer flere tiltag, som skal begrænse danskernes brug af biler i de større byer, og her er Esbjerg ingen undtagelse. Hvis man tager et kig på den kommende trafikplan for Esbjerg Centrum, kan man se, at der er lagt op til radikale ændringer.
Man vil i højere grad tilgodese cyklister, gående og kollektiv trafik på bekostning af biler. Dette er en bekymrende tendens, for hvis man gør det sværere og mere besværligt at komme ind til Esbjerg Centrum med bil, risikerer vi at turister og handlende fravælger Kongensgade (Gågaden), som deres shoppingdestination, samtidigt vil det betyde at det bliver sværere for virksomhederne i indre by at rekruttere medarbejdere, da det vil gøre det mere besværligt og tidskrævende at pendle til og fra byen.
Eksempelvis er der lagt op til at Strandbygade i den nærmeste fremtid skal være en 40 km. zone med brede cykelstier og vejbump, hvilket i øvrigt vil betyde en reduktion af p-pladser på strækningen. Derudover er der, i hele midtbyen, lagt op til langt flere vejbump, vejzoner med 30 og 40 kilometerbegrænsning samt omlægning af veje til cykelgader.

Det er vigtigt at huske, at vi har sat gang i en stor grøn udskiftning af vores bilpark, hvor udskiftning er nøgleordet! Derfor vil der også i fremtiden være behov for god fremkommelighed for bilisterne i Esbjerg, da nutidens biler i vid omfang bliver udskiftet med el-biler. Bilerne forsvinder altså ikke fra vejene, bare fordi de i fremtiden kommer til at køre på elektricitet.

Ingen plastik- eller gummibump i Esbjerg Centrum!

Plastik- eller gummibump er en utrolig doven løsning, der, som udgangspunkt, er meget generende for billisterne og derfor kun skal benyttes som yderste nødløsning.
Der er meget få borgere der er jublende lykkelige over at køre over sådanne bump og derfor skal disse ikke benyttes, som en permanent løsning på vejene, og slet ikke i Esbjerg Centrum, hvor der er et forholdsvis stort trafikflow og hvor der i forvejen er meget hastighedsbegrænsning.

Det foretrækkes klart, at man benytter sig af asfalterede bump, som angiveligt er en dyrere løsning på kort sigt men mere holdbar og mindre generende på længere sigt. Derfor skal fokus være på at benytte sig af bump på strategiske steder, hvor de giver rigtig god mening, eksempelvis som et trafiksikkerhedsfremmende tiltag, ved skoleveje og lignende.

Lad os nu huske, at der også skal være plads til billister og bilisme i Esbjerg Centrum!