Kernevelfærd

Pengene skal bruges nært!

I dagligdagen tales der rigtig meget om økonomi, skat og erhvervsliv men vi må ikke glemme at prioritere de velfærdsområder, der sørger for de svageste grupper i vores samfund. Pengene skal altid tjenes før de kan bruges men når de så er tjent, skal vi også sikre os at de grupper i vores samfund, der har hjælp behov også får denne når dette kræves og i en tilfredsstillende kvalitet.

De seneste år har vi oplevet hvordan der er blevet skåret på kernevelfærden, da kommunens økonomi har være rigtig presset. Efter den nye udligningsreform står vores kommune i en bedre økonomisk situation end den længe har gjort. Derfor skal kernevelfærden prioriteres i fremtiden, da vi også skal sørge for at borgerne i kommunen får lyst til at nyde deres alderdom her, at børnefamilierne er tilfredse med kommunens skoler og daginstitutioner, og at der bliver sørget for vores handicappede og mest udsatte borgere. 

Lad os derfor prioritere: 

Ældreområdet

Vi skal sikre at vores ældre borgere får en alderdom med størst mulig livskvalitet, derfor er det vigtigt at kommunen sørger for gode rammer og god kvalitet i ældreplejen. Den demografiske udvikling gør at der i fremtiden kommer langt flere ældre, end hvad der er kapacitet til at håndtere, i dag. Det sætter pres på hele omsorgssektoren, for der er en begrænsning på, hvor meget faglært personale man kan rekruttere. Derfor skal fokus være på at flytte plejepersonale væk fra administrative opgaver og dermed frigive mere tid til den nære omsorg, så tiden bliver udnyttet mere effektivt.

Udfordringen med den demografiske udvikling betyder også at der vil blive mangel på plejehjemspladser og ældreboliger i fremtiden. En undersøgelse har vist at fremtidens seniorer ønsker at bo tæt på gode indkøbsmuligheder og derudover ønsker gode boligforhold i det lokalområde de kender. Derfor skal der bygges flere ældreboliger og gerne i områder, hvor der i dag er en klar efterspørgsel på disse, som eksempelvis i Esbjerg Centrum eller Kvaglund.

Kultur- og fritidsområdet

Man har en tendens til at glemme at kultur og fritidsaktiviteter også i høj grad er velfærd. Det er områder der er med til at give os værdi, som mennesker, give os en lærdom om hvem vi er, og hvor vi kommer fra og så udfordrer det vores verdensanskuelse. Kultur er både dannelse og underholdning, noget der i høj grad skal understøttes. Derfor er det vigtigt at vi understøtter de kulturtilbud, der har stor værdi, så de også i fremtiden kan drifte til gavn for borgerne i Esbjerg Kommune, dette især her efter Covid19-pandemien.
Man skal heller ikke glemme at kulturtilbuddene også spiller en stor rolle, når potentielle tilflyttere overvejer at bosætte sig i en kommune.

Skoleområdet

Der er en bred enighed i det nuværende byråd om at skoleområdet skal løftes økonomisk men filmen knækker ved et opgør med inklusionen og heldagsskolen. Lad os derfor tage et opgør med disse to områder. Kommunen skal så vidt muligt tilstræbe at tilslutte sig flere “friordninger” så skolerne får mulighed for blandt andet at indføre kortere skoledage til stor glæde for elevernes trivsel og motivation. Derudover skal der være et endnu større fokus på at få eleverne i folkeskolen til at interessere sig for erhvervsuddannelserne, her skal der rettes en særlig fokus på elever med anden etnisk baggrund.