Bosætningspolitik

Esbjerg Kommune skal igen være landets 5. største kommune!

Esbjerg Kommune er grundet en mangeårig negativ befolkningstilvækst faldet fra at være landets 5. største kommune til en plads, som nummer 6 på listen.

Hvis Esbjerg Kommune skal være med i den sjove ende, hvor danskerne ser mod Esbjerg Kommune når de skal vælge at bosætte sig et attraktivt sted, kræver det en meget større indsats fra kommunens side. Vi skal have vendt udviklingen til det bedre og dette er kun muligt ved at ændre på nogle af de mangler kommunen har samt italesætte mange af de gode og spændende tilbud, der allerede findes her. Dette kræver en god kombination af de rette politiske valg samt god og aggressiv markedsføring, derfor kan vi starte med at sætte gang i nogle tiltag, der er relativt hurtigt udførlige med de rette midler.

Mine 3 bud på nye tiltag

Ansættelse af bosætningskonsulent

Vi skal sørge for at Esbjerg Kommune er helt med fremme organisatorisk, derfor har vi brug for en person, der arbejder meget mere målrettet og opsøgende i forhold til selve bosætningsdelen. Andre kommuner arbejder med et koncept baseret på en bosætningskonsulent, der er meget proaktiv, og søger dialogen både med virksomheder og potentielle tilflyttere allerede inden de overhovedet er tilflyttet og måske allervigtigst dialogen med borgere, der overvejer at flytte fra kommunen. Stillingsbeskrivelsen kan med fordel udarbejdes på baggrund af god benchmarking og undersøgelse af andre kommuners indsatser på dette område.

Mere nybyggeri i Esbjerg Centrum

Den demografiske udvikling går den forkerte vej og antallet af lejede erhvervsmål i ”Gågaden” er ikke på sit højeste. En af mulighederne, vi har, for at slå to fluer med et smæk, er at få flere mennesker til at bosætte sig, så tæt på midtbyen, som overhovedet muligt, da det automatisk vil betyde flere handlende i butikker, caféer og restauranter, altså et større kundeflow. Derfor kan det også være nødvendigt at acceptere højt byggeri på udvalgte steder, da det er en nem og logisk måde at højne befolkningstætheden på i Esbjerg Centrum, dog stadigvæk med respekt for Esbjergs historiske bymidte.

Vi må i Esbjerg ikke være bange for nytænkning og udvikling, derfor skal vi være åbne for at tænke anderledes herunder, sætte initiativer i gang, der skal sikre en helhedsplan for hele indre by, så både borgere, investorer og bygherrer ved hvilke rammer de har at spille efter. Vi skal have en klar retning for, hvilken vej vi skal! Her kan vi med fordel hente inspiration fra byer, som Silkeborg, Randers og Vejle.

Derudover skal vi fortsat sikre at der udbydes attraktive byggegrunde i hele kommunen og at nybyggere oplever en god og professionel kommunal service fra første spadestik til indflytning.

Flere midler til lobbyisme på Christiansborg

Vi har fået Education Esbjerg, et nyoprettet organ, som er tilblevet efter et overvejende privat initiativ, og er et stort skridt i den rigtige retning. Efter min opfattelse mangler der dog en væsentlig brik i sammensætningen af Education Esbjerg. En person eller en PA-virksomhed, der arbejder 37 timer i ugen, plus det løse, på vegne af Esbjerg Kommune med at italesætte vigtigheden af at Folketinget og Undervisningsministeriet ser mod Vest og styrker uddannelsesudbuddet i Esbjerg markant. En sådan person eller firma skal være indflydelsesrig, have et stort netværk inden for blandt andet medieverdenen, Christiansborg og ikke mindst have lidt viden og erfaring på uddannelsesområdet. Flere uddannelser betyder flere studerende, hvilket i sidste ende er godt for kommunen på samtlige erhvervs- og bosætningsparametre.